Πρωτάθλημα Αττικής 2018. Ξεκινάμε το 2018 με ένα νέο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο νομό Αττικής ανάμεσα σε 20 Διαδημοτικές Ομάδες.